Tuesday, May 15, 2007

kasal kasali kasalo

Kinasal na si Alan Moore at Melinda Gebbie!

May pag-asa pa!


More here.

No comments: