Saturday, December 27, 2008

The End of the World Is Nigh

Tae na nga ang Twilight - - - it's a fucking chick flick, whaddya expect? - - -gagawan pa ng ABS ng panibagong tae.

Tae galing sa tae.

1 comment:

palma tayona said...

mwahahahaha!!! i couldn't say it any better.